Usluge Cena
  1. Specijalistički urološki pregled
Urološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom,uzimanje podataka o bolesti, pregled medicinske dokumentacije, prethodnih dijagnostičkih procedura, laboratorijskih analiza, palpatorni pregled abdomena i /ili pregled spoljašnjih genitalija i ukoliko je potrebno RT – rektalni pregled prostate prstom kod muškaraca a urogenitalni pregled kod zena. Na kraju sledi postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije i plana lečenja
3.000,00 din
  2. Kontrolni specijalistički pregled (korigovan / produžen plan lečenja – do 20 dana)
Podrazumeva kontrolni pregled koji se obavi do 20 dana nakon pregleda u našoj ordinaciji
1.500,00 din
  3. Konsultativni pregled specijaliste urologa (bez izveštaja)
Podrazumeva razgovor - konsultaciju Urologa o svim nejasnoćama uz pregled medicinske dokumentacije i laboratorijskih analiza bez pisanog izveštaja
1.500,00 din
  4. Konsultativni pregled hirurga
Pregled lekara druge specijalnosti, razgovor sa pacijentom, uzimanje podataka o bolesti, pregled medicinske dokumentacije, laboratorijskih analiza ukoliko postoje i adekvatan pregled . Postavlanje dijagnoze i odredjivanje terapije uz dalji plan lečenja
3.000,00 din
  5. Konsultativni pregled interniste - nefrologa
3.000,00 din
  6. Konsultativni pregled interniste - endokrinologa
3.000,00 din
  7. Konsultativni pregled lekara druge specijalnosti
3.000,00 din
  8. Ultrazvučni pregled urogenitalnih organa
3.000,00 din
  9. Ultrazvučni pregled penisa (k.sudovi, plakovi)
3.000,00 din
  10. Ultrazvučni pregled skrotuma
3.000,00 din
  11. Ultrazvučni transrektalni pregled prostate
3.000,00 din
  12. Ultrazvučni transrektalni pregled prostate sa analgezijom
3.500,00 din
  13. Dopller krvnih sudova
3.000,00 din
  14. Kontrolni UZ pregled
2.000,00 din
  15. Buziranje (kalibracija) uretre
3.000,00 din
  16. Buziranje (kalibracija) uretre u uslovima lok. anestezije
3.500,00 din
  17. Cistoskopija (eksplorativni pregled) u uslovima lok. anestezije
8.000,00 din
  18. Plasiranje katetera (sa kateterom)
3.000,00 din
  19. Plasiranje silikonskog katetera (sa kateterom)
3.500,00 din
  20. Promena urinarnog katetera (bez katetera)
2.000,00 din
  21. Spermogram sa tumačenjem rezultata
3.500,00 din
  22. Biofeedback - edukacija pelfičnih vežbi
1.500,00
  23. Elektrostimulacijski tretman
2.500,00 din
  24. IM injekcije
500,00 din
  25. IV injekcije
750,00 din
  26. IV terapija
1.500,00 din
  27. Previjanje i obrada rane
od 2.000,00 din
  28. Parafimoza (manuelna repozicija)
2.500,00 din
  29. Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji
27.500,00 din
  30. EKT frenuluma u lok. anesteziji sa hir. rekonstrukcijom
12.000,00 din
  31. EKT kondiloma (do 5 promena)
6.000,00 din
  32. EKT kondiloma (više od 5 promena)
12.000,00 din
  33. Op Hidrocele u lokalnoj anesteziji
30.000,00 din
  34. Op / Ekstirpacija ateroma u lokalnoj anesteziji
od 6.000,00 din
  35. Op lipoma u lokalnoj anesteziji
od 7.000,00 din
  36. Parcijalna resekcija nokta u anesteziji
4.000,00 din
  37. Potpuna ekstirpacija nokta u anesteziji
5.000,00 din
  38. Proktološke intervencije
Incizije, ekstripacija, drenaže, setton...
od 6.000,00 din
  39. Endoskopija / Rektoskopija u anesteziji
4.000,00 din
  40. Endoskopija / Anoskopija u anesteziji
4.000,00 din
  41. Kompletan proktološki pregled
RT, anoskopija, rektoskopija...
5.000,00 din
  42. Endoskopija / Gastroskopija uz aplikaciju anestetika
od 6.000,00 din
  43. Biopsija, gastroskopski
1.500,00 din
  44. HPP nalaz, direktan HBUT
1.500,00 din
  45. Kontrolni pregled hirurga
tumačenje rezultata, Th, jelovnik
2.500,00 din
  46. Jelovnik
1.500,00 din
NAPOMENA: Obavljanjem dva ili više pregleda istovremeno, stičete pravo na odgovarajući popust. Cene ažurirane u novembru 2022. godine.

BRZO I LAKO

Zakažite Pregled / Termin

Neko od osoblja će vas ubrzo kontaktirati.
Make An Appointment